સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના ફાયદાઓ

સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના ફાયદાઓ

સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના ફાયદાઓ: સૂર્ય નમસ્કાર ના 10 અદભૂત ફાયદા, જેને સૂર્યનમસ્કાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક લોકપ્રિય યોગ પ્રથા છે જે હજારો વર્ષોથી ચાલી આવે છે. તે ક્રમમાં કરવામાં આવતી 12 મુદ્રાઓની શ્રેણી છે જે શારીરિક અને માનસિક લાભોની શ્રેણી પ્રદાન કરી શકે છે. અહીં સૂર્યનમસ્કારની પ્રેક્ટિસ કરવાના કેટલાક મુખ્ય ફાયદાઓ છે. … Read more