કીવી ના ફાયદા, અનેક બીમારીઓને કરે છે દૂર

કીવી ના ફાયદા

કીવી ના ફાયદા : કીવીફ્રુટ, જેને ચાઈનીઝ ગૂસબેરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક નાનું અંડાકાર ફળ છે જે બહારથી ઝાંખું બદામી અને અંદરથી ચળકતું લીલું છે. આ ફળ મૂળ ચીનનું છે અને મૂળ યાંગ તાઓ તરીકે ઓળખાતું હતું. 20મી સદીની શરૂઆતમાં ન્યુઝીલેન્ડમાં તેનો પરિચય થયો હતો, જ્યાં તેની પ્રથમ ખેતી કરવામાં આવી હતી … Read more